.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie - zdjęcie

Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Ubezpieczenie na życie pełni funkcję ochronną,  w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców, zabezpiecza spłatę kredytu po zmarłym. Jeżeli jest dwóch kredytobiorców i oboje posiadają ubezpieczenia na życie wówczas w przypadku śmierci jednego kredytobiorcy osobie uposażonej zostaje wypłacona suma ubezpieczenia i dzięki temu można spłacić i zamknąć kredyt a drugi kredytobiorca pozostaje bez zobowiązania kredytowego.

Najczęściej uposażonym w takim przypadku jest bank – pod warunkiem, że bank wymaga takiego ubezpieczenia, gdyż nie w każdym banku jest ubezpieczenie obowiązkowe. Wypłata z tytułu śmierci nie wchodzi w masę spadkową. Co to znaczy? Oznacza, to, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia na życie ubezpieczający wskazał we wniosku o umowę ubezpieczenia komu ma zostać wypłacone świadczenie w przypadku śmierci. Tylko i wyłącznie osoba wskazana jako uposażona ma prawo do świadczenia! Nie obowiązuje tutaj zasada dziedziczenia ustawowego. Osobą uposażoną może być każda osoba, którą wskazał ubezpieczający we wniosku. Osobę uposażoną można zmieniać dowolnie w trakcie trwania polisy.

Ubezpieczenie pełni także, funkcję psychologiczną – jeżeli je posiadasz, spisz spokojniej. Wiesz, że jeżeli nastąpi śmierć nie zostawisz spadkobierców ze zobowiązaniami kredytowymi.

Jaka suma ubezpieczenia?
Najlepiej aby ubezpieczenie pokryło całą sumę zobowiązań kredytowych jakie obecnie kredytobiorca posiada oraz coś na tzw. „górkę” i tutaj już sprawa indywidualna dla każdego jaką kwotę dodatkową chciały pozostawić osobie uposażonej po śmierci. Kwota ta, będzie oczywiście także uzależniona od ceny ubezpieczenia.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe pytają o stan zdrowia przy wniosku?
Firma ubezpieczeniowa przy wniosku kredytowym chce dowiedzieć, się od potencjalnego klienta jaki jest jego stan zdrowia, w dniu spisania wniosku o ubezpieczenie – ze względu na ocenę ryzyka ewentualnej śmierci. Wiadomym jest, że jeżeli ktoś już posiada poważne choroby lub np. chorobę nowotworową wówczas ryzyko jego śmierci jest bardzo wysokie w porównaniu do osoby, która jest całkowicie zdrowa bez jakichkolwiek chorób współistniejących. W przypadku, gdy wnioskodawca wskaże w ankiecie medycznej, że posiada choroby wówczas firma ubezpieczeniowa może zażądać aktualną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jeżeli wnioskodawca wskaże choroby lecz nie będzie posiadał badań aktualnych, firma ubezpieczeniowa może skierować na takie badania – czasami na koszt firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli choroby okażą się bardzo poważne wówczas i ryzyko śmierci będzie wysokie, wówczas firma ubezpieczeniowa przedstawi, propozycję nowej ceny – oczywiście wyższej składki ubezpieczenia lub nawet odmówi wystawienia polisy. Odmowy zdarzają się w przypadku, gdy wnioskodawca choruje np. na chorobę nowotworową, choroby układu krążenia, cukrzycę, otyłość lub posiada choroby a nie leczy się i nie przyjmuje leków i nie posiada, żadnych wyników badań etc. Skoro mowa o ankiecie medycznej to przytoczę także pytania które mogą się pojawić państwu po przeczytaniu powyższego.

Skąd firma ubezpieczeniowa będzie wiedziała jaki jest mój stan zdrowia skoro skłamię w ankiecie medycznej i podam, że jestem całkowicie zdrowy? – takie pytanie zadają mi czasami klienci. Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Każda firma ubezpieczeniowa, we wniosku o ubezpieczenie, wymaga upoważnienia do weryfikacji dokumentacji medycznej ubezpieczonego w trakcie życia i po jego śmierci. Zgoda taka jest zgodna z prawem i mówi o tym: Art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia”.

Z powyższego wynika jasno, że nie warto kłamać i trzeba rzetelnie podać firmie ubezpieczeniowej we wniosku wszystkie informacje wymagane w ankiecie medycznej. Zawarta jest powyżej także odpowiedź na inne pytania klientów: „dlaczego firmy ubezpieczeniowe czasami odmawiają wypłaty odszkodowania?”…

Ankieta medyczna a ubezpieczenie grupowe
Warto nadmienić, że ankieta medyczna jest obowiązkowa przy zawieraniu umów o indywidualne ubezpieczenie na życie. Nie jest ankieta obowiązkowa natomiast przy ubezpieczeniach grupowych na życie. Jest jednak kilka firm ubezpieczeniowych w Polsce, które wymagają ankiety przy tzw. „grupówce”. Brak ankiety medycznej niesie za sobą pewne konsekwencje. Jeżeli osoba ubezpieczona przystępuje do ubezpieczenia na życie a przed przystąpieniem posiadała już choroby i śmierć nastąpiła na skutek tej choroby istniejącej, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeżeli śmierć nastąpiła przez pierwsze 3 lub 5 lat od umowy – w zależności od firmy ubezpieczeniowej. Takie wykluczenia są wpisane w większości firm ubezpieczeniowych. Z reguły ubezpieczenia grupowe posiadają niskie sumy ubezpieczeń oraz większy zakres wyłączeń w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych na życie.

Wyłączenia w umowie indywidualnego ubezpieczenia na życie
Najczęstsze wyłączenia wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego zawarte w umowach indywidualnych ubezpieczeń na życie to:
Śmierć na skutek:
– działań wojennych, stanu wojennego;
– czynnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach, zamieszkach, aktach terroryzmu;
– samobójstwa w pierwszych 2 latach polisowych.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie do kredytu jest potrzebne: aby nie pozostawić spadkobierców z długami, aby rodzina nie martwiła się za co spłacić zobowiązania oraz aby spać spokojniej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *